Vær forsigtig når du låner penge – læs her

Annonce

Der er altid mulighed for at låne penge på nettet, men indimellem hænder der også, at vi låner penge privat af eller til en ven eller et familiemedlem. Penge er noget af det, der virkelig kan drive en kile mellem mennesker og derfor er lån altid noget, der skal være helt under kontrol og have faste rammer, så der ikke opstår misforståelser.

Men, hvordan sikrer du dig det, hvis ikke der er officielle personer indblandet til at udfærdige dokumenter og sørge for, at de bliver korrekt underskrevet. Læs med her og find ud af, hvordan du kan forsøge at holde penge og venner adskilt. Læs mere om gæld på borger.dk

Forhold dig til muligheden inden den opstår

Det første du kan gøre, er at sørge for at tage en klar stilling til, hvordan du ønsker at forholde dig, hvis venner eller bekendte kommer og beder dig om penge. For nogen er det en let beslutning, men for andre er det sværere og kræver overvejelse. Hører du til dem, der ikke har en klar beslutning på lager, så bør du gøre dig selv en tjeneste og overveje om du:

  • Ikke vil låne penge til nogen – fordi du enten ikke har råd, eller ikke ønsker penge mellem venner
  • Vil låne til nogen, men ikke andre – altså tager beslutningen i de forskellige situationer ud fra hvem, der spørger
  • Låner penge til alle dine venner, der skulle komme på at spørge dig – fordi det er sådan en ven du er

Man bliver dog ikke en dårligere ven af ikke at ville låne penge ud, så længe man er klar i spyttet og holder stien ren. Det er først, hvis du vælger at låne pengene til en ven, der spørger, at der kan opstå problemer eller misforståelser – hvad kan du gøre for at forhindre det?

Få det på skrift

Rigtig mange tror, at der skal officielle dokumenter til, hvis der skal laves aftaler i forbindelsen med lån af penge mellem venner eller bekendte. Det er ikke tilfældet. Faktisk kan du på et papir skrive noget så simpelt som: X skylder Y Z antal kroner, der skal tilbagebetales og så er det juridisk bindende.

Det hedder et gældsbrev og betyder helt kort, at du og modparten udfærdiger et bevis på at lånet er indgået og at pengene ikke er en overførsel eller en gave. Det er en hurtig og let overstået proces, men jo mere grundige I er fra starten, des færre problemer og misforståelser kan der opstå senere.

Der for er der ting, som er rigtig gode at have med i et eventuelt gældsbrev:

  • Navn på kreditor og debitor (hhv. den som udlåner og den, som låner)
  • Dato for lånets indgåelse
  • Beløbet, der er tale om
  • Forholdene for tilbagebetaling

Har du de ting på det rene samt begge parters underskrifter, så er du godt på vej til at sikre dig at pengene du låner ud, kommer retur igen. På den måde undgår du at komme i klemme og der er håndfaste beviser for de forudsætninger lånet blev indgået under.