Sådan gør du krav på et domænenavn, der er optaget

Annonce

Er det domæne, du ønsker at bruge, optaget? I visse tilfælde kan du gøre krav på det, hvis du er den, der har den største interesse i domænet. Se her, hvordan processen foregår.

I Danmark er der en domænelov, der betyder, at den, der har den største interesse i et domæne, har krav på det. I praksis betyder det, at du kan indgive en klage, hvis du mener, at det er dig, der bør have et domæne, der allerede er registreret. Efterfølgende vurderes det, om du rent faktisk er den, der har den største interesse i domænet.

Du skal kunne bevise, at du bør eje domænet

Det er dog ikke så nemt, som det umiddelbart lyder. Først skal du indsende en klage til Domæneklagenævnet, der efterfølgende tager stilling til, hvorvidt du har medhold i din påstand. For at få det, skal du kunne bevise, at du har en større interesse i domænet end den registrerede ejer.

Du kan således ikke bare gøre krav på et hvilket som helst domæne, hvis ikke du kan bevise, at det er dig, der bør være den retmæssige ejer – og det kan være en lang og besværlig proces.

Sådan klager du over et domæne

Hvis du vil klage over, at en domæne, du burde eje, allerede er registreret, kan du på Domæneklagenævnets hjemmeside finde en vejledning, du kan benytte dig af. Den er delt op i fire punkter, som du skal udfylde:

  1. Du skal angive informationer om dig selv såvel som den person, du klager over. Det betyder, at du skal oplyse adresser, mail, telefonnummer samt andre informationer, der kan være nødvendige for at skabe kontakt til både dig og den person, du anklager.
  2. Du skal angive, hvilket eller hvilke domænenavne der er tale om. Hvis der er flere domæner, du mener, du er berettiget til, kan du klage over alle sammen på én gang. Det kan eksempelvis være, hvis domænet findes i flere forskellige varianter, der alle relaterer sig til dit firmanavn.
  3. Du skal angive, at du som klager ønsker at overtage de domæner, du klager over.
  4. Du skal angive en beskrivelse af sagen, hvor du samtidig argumenterer for, hvorfor det er dig, der bør eje domænet, du ønsker at overtage.

Sådan skriver du en god sagsfremstilling

Det fjerde punkt på listen kaldes også for en sagsfremstilling. Det er her, du argumenterer for, hvorfor du bør eje domænet. Her er det vigtigt, at du husker alle elementer, der vedrører sagen. Hvis du har en stor interesse i domænet, fordi det er registreret i strid med dit varemærke eller lignende, er det vigtigt, at du angiver dette.

Ønsker du at overtage et domæne, der ikke er indhold på, men som blot er blevet registreret, skal dette ligeledes fremgå af sagsfremstillingen. Jo mere bedre argumenter du har, for at det er dig, der skal overtage domænet, des større chance er der for, at du rent faktisk får medhold i din klage.

Hvis du allerede har forsøgt at indlede end dialog med personen, der ejer det domæne, du ønsker at gøre krav på, bør du også huske at nævne dette i den klage, du indsender, da det ligeledes kan være med til, at du får medhold i sagen. Generelt bør du fokusere på at få så meget med som overhovedet muligt.

Alliér dig med en advokat

Det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat, når du skal indsende en klage. Din advokat kan hjælpe dig med først at rette kontakt til vedkommende, der ejer det domæne, du ønsker at overtage. Hvis det ikke lykkes, kan advokaten sørge for at indsende din klage, så du har de bedste forudsætninger for at få medhold i din klage.

Hvis du er i tvivl om, hvor du finder en advokat, kan du få advokatrådgivning online her. Det er kun i meget sjældne tilfælde, du har behov for rent faktisk at kunne se din advokat i øjnene, når det drejer sig om overdragelse af et domænenavn.